Софтуер за изчисление на химически анкери Bikol®

За инженери и проектанти

Оптималното разположение на анкерите е гаранция за качество на свързване и за постигане на максимална товароносимост за фиксирания детайл.
За улеснение и правилно изчисление на местоположението, разстоянията между анкерите и отстоянието им от ръбовете на бетонната основа предлагаме специализиран софтуер*.

*При необходимост от изчисления за анкериране с BiKol® С, в специализирания софтуер да се вземат данните за продукта АТ-ХР, а при изчисления за анкериране с BiKol® R – данните за продукта ЕТ-НР.


Системни изисквания

Операционна система: Windows XP, Vista, 7, 8.1 или 10, с .NET Version 3.5
RAM Memory: min. 512 MB;;
Резолюция на дисплея: 1024 x 768 pixel или по-голяма, 96 DPI;
Графична карта: True color (24/32 Bit);