Често задавани въпроси

Да, химическите анкери Bikol® притежават необходимите Европейски Технически Oдобрения – ETA за работа с галванизирани шпилки, за шпилки от неръждаема стомана и за армировъчни пръти. Пълните текстове на документите може да бъдат намерени в подменю Сертификати. Освен ETA, на разположение са Декларации за експлоатационни показатели - (DoP), Деклараця за съответствие, Доклад от тест за огнеустойчивост (при използване с армировъчни пръти) и Сертификат за използване на химическите анкери в контакт с питейна вода. Химическите анкери Bikol® притежават СЕ маркировка. Всички цитирани документи са на български език.

Съгласно техническите характеристики на химическите анкери Bikol® (TDS), които могат да бъдат намерени в подменю Продукти, подходящи за конструктивно свързване на елементи между стар и нов бетон (насаждане на армировъчни пръти – фусови железа в предварително пробити отвори), са Bikol® С и Bikol® R. Продуктът Bikol® С се използва в условия на средни до тежки натоварвания, докато Bikol® R е предназначен за употреба при много високи конструктивни изисквания. Препоръчва се Bikol® R да бъде използван и в случаите, когато отворите за анкерите са с голям диаметър, когато отворите са пробити с диамантена корона, когато бетонът е влажен, когато анкерирането се извършва при висока околна температура.

Химическите анкери работят на принципа на адхезията и за разлика от механичните анкери, които работят с разпъване, при използването им в бетона почти липсват вътрешни напрежения (конусът на изстръгване при химическите анкери е с много по-малък диаметър). Тези характеристики дават възможност за минимални отстояния между анкерите, както и на анкера до ръбовете на бетонния елемент, без опасност от разрушаване и намаляване здравината на връзката. Примерни формули за изчисляване на оптималните разстояния могат да се намерят в техническите характеристики на Bikol® С (в подменю Продукти). За определяне на оптималните разстояния на фиксиране, както и за общи изчислителни нужди при анкериране с продуктите Bikol®, на разположение на инженерите и проектантите е специализиран софтуер.

Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Трябва да се имат предвид параметри, които са неразделна част от системата на всяка връзка: видът и качеството на средата, в която ще се анкерира, типът на свързващия елемент – галванизирани или неръждаеми шпилки, парчета от армировъчни пръти, характеристиките на стоманата, диаметърът на свързващия елемент, видът на анкериращата смола и други специфични условия. В помощ на потребителите на Bikol® гореизброените варианти са на разположение в публикуваните тук технически характеристики. По-детайлни описания могат да бъдат намерени в Европейски Технически Одобрения – ETA (подменю Сертификати).

Въпреки нашия стремеж информация да бъде добре систематизирана и подредена, въпросът, който задавате е повече от резонен. Надяваме се, че списъкът по-долу предлага недвусмислената класификация, от която се нуждаете.

ЕТА – 12/0586 – Отнася се за Bikol® M и анкериране със стоманени анкери в зидария;
ЕТА – 12/0587 – Отнася се за Bikol® С и анкериране със стоманени анкери в зидария;
ЕТА – 06/0053 – Отнася се за Bikol® С и анкериране с шпилки от неръждаема стомана с размери от М8 до М20 в ненапукан бетон;
ЕТА – 06/0054 – Отнася се за Bikol® С и анкериране с галванизирани шпилки с размери от М8 до М20 в ненапукан бетон;
ЕТА – 10/0236 – Отнася се за Bikol® С и анкериране с армировъчни пръти с диаметри Ø8 мм до Ø32 мм в бетон с предварително пробити отвори.